sakoperdu

SÅ KÖPER DU NYPRODUKTION

EN TRYGG KÖPPROCESS

När du köper bostad av Huvudgatan Fastigheter ska du som köpare alltid känna dig trygg
genom hela köpprocessen. Från det att du lämnat intresse till att du flyttat in i bostaden.
Därför har vi tagit fram en noggrann och trygg modell som tar dig genom köpet steg för steg.
STEG 1
INTRESSEANMÄLAN​
Intresseanmälan till projekten görs via vår hemsida under respektive projektsida. En intresseanmälan är inte bindande, det är heller inget krav för att få köpa.
STEG 1
STEG 2
FÖRHANDSAVTAL
Intressenter erbjuds i samband med säljstart och visningstillfälle att teckna förhandsavtal, det är fasta priser och först till kvarnprincipen.
STEG 2
STEG 3
MATERIALVAL
Vi har tagit fram ett koncept med attraktiva materialval. Som köpare i våra projekt får du som köpare god tid på dig att fundera på vilka tillval du vill ha i din framtida bostad.
STEG 3
STEG 4
UPPLÅTELSEAVTAL
Några månader innan tillträde tecknas upplåtelseavtal. Då blir du som köpare formellt medlem i bostadsrättsföreningen.​ Här erläggs även första betalningen, handpenning om 10 % på totala köpeskillingen.
STEG 4
STEG 5
BESIKTNING
Inför tillträdet genomförs två besiktningar. Besiktningarna utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman.​ Här får du som köpare möjligheten att närvara vid kontrollbesiktningen, detta är väldigt uppskattat då det är första gången du får se ditt nya boende.
STEG 5
STEG 6
TILLTRÄDE
Som köpare tilldelas du ett datum och tid för inflyttning. Inför tillträdet erläggs resterande del av köpeskillingen inklusive eventuella tillval. Köpeskillingen ska vara inbetald senast 5 dagar före tillträdet. Bostaden garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet är att undersöka och åtgärda eventuella brister som uppkommit under garantitiden. Garantibesiktningen är ett viktigt moment för att skapa trygghet för dig och din bostad inför framtiden.​
STEG 6

ATT BO I BOSTADSRÄTT

I Sverige är bostadsrätt en av de vanligaste upplåtelseformerna. Alla som äger en bostadsrätt är medlem i en Bostadsrättsförening som är en ekonomisk förening. Bostadsrättsföreningar har till ändamål att på upplåta lägenheter med bostadsrätt alla dess medlemmar. Som ägare av en bostadsrätt har man rätt att nyttja bostaden på obegränsad tid. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen har ett gemensamt ansvar för föreningen. God ekonomi ger alla boende en möjlighet för bostadsrättsinnehavarna att bo i ett bra boende till ett självkostnadspris. Löpande månadsavgifter täcker föreningens kostnader exempelvis ränta på föreningens lån samt drift och underhåll.

Först när alla lägenheter är besiktigade och inflyttade lämnar Huvudgatan Fastigheter över ansvaret till er boende. Föreningen utser varje år en styrelse och denne röstas fram på föreningsstämman.

kVALITETSSÄKRAD NYPRODUKTION

Genom att prefabricera största delen av processen kan vi garantera att våra hus alltid håller samma höga kvalitet.
PREFABRICERAD PROCESS

Våra hus förtillverkas inomhus. Byggnationens kvalitet påverkas därför aldrig av stressfaktorer eller dåligt väder.

MYRESJÖHUS

Sveriges äldsta och ledande hustillverkare grundades 1927. Med sin storlek inom OBOS koncernen och höga kvalité kan Myresjöhus säkra produktionen oavsett konjuktur.

KÖP NYPRODUKTION AV HUVUDGATAN

Är du intresserad av att köpa ny bostad?
Klicka på länken nedan för att läsa mer om våra kommande och pågående projekt.