sakoperdu

SÅ KÖPER DU NYPRODUKTION

EN TRYGG KÖPPROCESS

Vår målsättning är att du som köpare hos oss på Huvudgatan alltid ska känna dig trygg och välinformerad genom hela köpprocessen. Från det att du lämnat en intresseanmälan till de att du flyttar in i din nya bostad. Av den anledningen har vi tagit fram en modell med nyhetsbrev och en personlig projektledare som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal eller e-mail. Nedan ser du hur processen fungerar steg för steg.
STEG 1
INTRESSEANMÄLAN​
Intresseanmälan till projekten görs via vår hemsida under respektive projektsida. En intresseanmälan är inte bindande och det finns heller inget krav på att köpa.
STEG 1
STEG 2
FÖRHANDSAVTAL
Intressenter erbjuds i samband med säljstart och visningstillfällen att teckna förhandsavtal. Vi har alltid fasta priser och använder oss av först till kvarnprincipen. Här startar du din resa till ditt nya boende.
STEG 2
STEG 3
TILLVALSMÖTE
Nu är det dags för tillvalsmöte där du har möjlighet att anpassa ditt hus.
STEG 3
STEG 4
UPPLÅTELSEAVTAL
Några månader innan tillträde tecknas upplåtelseavtal. Då blir du som köpare formellt medlem i bostadsrättsföreningen och erläggs första betalningen, en handpenning om 10 % av köpeskillingen.
STEG 4
STEG 5
BESIKTNING
Inför tillträdet genomförs två besiktningar. En första kontrollbesiktning och en slutbesiktning. Besiktningarna utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Här får du som köpare möjligheten att närvara vid kontrollbesiktningen. Detta brukar vara väldigt uppskattat då det är första gången du får se ditt nya boende.
STEG 5
STEG 6
TILLTRÄDE TILL DITT NYA BOENDE
Som köpare får du ett fast datum för inflyttning. Inför tillträdet erläggs resterande del av köpeskillingen senast 5 dagar före. Bostaden garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet är att undersöka och åtgärda eventuella brister som uppkommit under garantitiden. Garantibesiktningen är ett viktigt moment för att skapa trygghet för dig och din bostad inför framtiden.
STEG 6

TRYGGHET I VÅRA PRODUKTER

Vi upplever att våra projekt skapar extra trygghet för dig som köpare då vi använder samma byggteknik i alla våra hus. På så sätt eliminerar vi de eventuella hinder och olyckor många i branschen kan råka ut för. För att enkelt förklara processen så byggs alla våra hus på samma sätt i en och samma fabrik och inget dåligt väder eller stress påverkar vår byggnation.

Med väl utstuderade kartor över området optimerar vi utsikt, soltimmar och vridningar på hus samt altaner. På så sätt får ni som köpare en härligare upplevelse när ni flyttat in. 

ATT BO I BOSTADSRÄTT

I Sverige är bostadsrätt en av de vanligaste boendeformerna. Alla som äger en bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening som är en ekonomisk förening. Bostadsrättsföreningar har till ändamål att på upplåta lägenheter med bostadsrätt till dess medlemmar. Som ägare av en bostadsrätt har man rätt att nyttja bostaden på obegränsad tid. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen har ett gemensamt ansvar för föreningen. God ekonomi ger alla boende en möjlighet för bostadsrättsinnehavarna att bo i ett bra boende till ett självkostnadspris. Löpande månadsavgifter täcker föreningens kostnader exempelvis ränta på föreningens lån samt drift och underhåll.

När alla lägenheter är besiktigade och inflyttade lämnar Huvudgatan över ansvaret till den nya bostadsrättsföreningen vars styrelse är ni medlemmar. Överlämningen sker av oss och en representant från SBC (Svenskt Bostadsrätts Centrum) som sedan sitter med som ekonomisk förvaltare.

kVALITETSSÄKRAD NYPRODUKTION

Genom att prefabricera största delen av processen kan vi garantera att våra hus alltid håller samma höga kvalitet.

PREFABRICERAD PROCESS

Våra hus förtillverkas inomhus i Myresjöhus fabrik. Byggnationens kvalitet påverkas därför aldrig av oförutsedda stressfaktorer eller dåligt väder.

MYRESJÖHUS

Våra hus förtillverkas inomhus i Myresjöhus fabrik. Byggnationens kvalitet påverkas därför aldrig av oförutsedda stressfaktorer eller dåligt väder.

KÖP NYPRODUKTION AV HUVUDGATAN

Är du intresserad av att köpa ny bostad?
Klicka på länken nedan för att läsa mer om våra kommande och pågående projekt.